دانستنی های ترکیه

جاذبه های گردشگری ترکیه

ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در شمال غرب آسیا و خاورمیانه جای گرفته‌است. همسایگان شرقی ترکیه کشورهای ایران، نخجوان، ارمنستان، و گرجستان؛ همسایگان جنوب شرقی  عراق و سوریه و در شمال غربی که بخش اروپایی ترکیه میشود با بلغارستان و یونان همسایه است. و همچنین مرزهای آبی […]