دانستنی های فرانسه

جاذبه های گردشگری فرانسه

فرانسه یکی از کشورهای اروپای غربی است که مناطق و قلمروهای زیادی دارد. سواحل فرانسه هم در دریای مدیترانه و هم در اقیانوس اطلس قرار دارد.به دلیل نقشه ای که این کشور دارد به آن لقب (شش ضلعی) داده اند. کشورهای هم مرز با فرانسه از جنوب با آندورا و اسپانیا از شرق با ایتالیا […]